Menu
BAŞVUR

LİSANS MODA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

IFA PARİS LİSANSI FEDE (FÉDÉRATİON EUROPÉENNE DES ÉCOLES) TARAFINDAN SERTİFİKALIDIR

SÜRE: 3 Yıllık İngilizce Program
KAMPÜSLER: Paris
DÖNEM: 28 Eylül 2020, Ocak 2021
AKTS KREDISI: 180
BAŞVURU ÜCRETI: €150
EĞITIM ÜCRETI / YILLIK: €8,400
KONTENJAN: Sınıf Başı 25 Öğrenci

→ ŞİMDİ ARAŞTIR

“Moda Devrimi Zamanı!”
TANITIM
KURS YAPISI
EĞİTİM ÜCRETİ

Sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler çerçevesi ve önerileri kapsamında, çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmanın 3 ayağını birleştiren orijinal Sürdürülebilir Kalkınma tanımından Brundtland Raporu’na ülkeler ve iş şirketlerinin, 2016 yılında 2030 yılına kadar daha iyi bir dünya için kabul edilen Küresel Hedeflere kadar, sosyal adalet ve ekolojik uygulanabilirlikle ekonomik büyümeyi nasıl yönetmeleri gerektiği.konusunda ayrıntılı bir tasarı olarak ele alınmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), işletme faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini sistematik bir düzeyde ele almak için sürdürülebilirlik, rehberlik eden kuruluşlara önerilen bir yaklaşım olarak tanıtılmaktadır. Odak, üç P'yi (“People, Planet, Profit’’-İnsan, Gezegen, Kâr-) dengeleyerek ekonomik açıdan verimli, çevresel açıdan sağlıklı ve sosyal olarak sorumlu olma çabalarını uyumlu hale getirmek için şirketlerin eşzamanlı olarak “Üçlü Kâr Hanesi” yaklaşımıyla nasıl ilişkili olduklarını ortaya çıkardığını göstermektedir.

Moda sürdürülebilirliği programı, moda evlerinin “yalın, yeşil ve kurumsal sosyal sorumluluk” üzerine entegre uygulamaları nasıl uygulayacaklarını (ayrı olarak değil), birlikte nasıl sürdürebileceklerini araştırarak sürdürülebilirlik için 3 nihai kâr-zarar hanesini sistematik bir şekilde etkileyecektir.

Öğrenciler, bir moda markasının, üçüncü taraf sertifikasyon programlarına yönelik eko-yeterlilik iddiaları ve gösterileri getirmesinin ve ürünlerinin eko-etiketli ve sertifikalı olmasının neden önemli olduğunu anlar. Bu bağlamda ve bu açıdan, üst düzey moda markalarının sürdürülebilirlik muhasebesinde yeni bakış açıları geliştirmedeki ümit verici, öncü çabalarına yaklaşmakta ve düşünmektedirler: Tekstil ve moda sektöründeki bazı önemli markaların, tüm değer yaratma süreçlerini sürdürülebilirliğe doğru hizalamaya başladıkları durumlarda öğrencilere, karşılaştırmalar, kıyaslamalar yoluyla ürün yönetimini göstermek için genellikle yeni türetilmiş araçları olan çok ilgili uygulamalar ve araçlar sunmak, yaşam döngüsü analizlerini düzenli bir araç olarak kullanmak ve geliştirme alanında kaynak kullanımı konusunda öncü olmak? Kering EP&L (Çevresel kar ve zarar) veya Nike Index gibi, markalar tarafından keşfedilen ve kullanılan, kaynaklarının stratejik performansını değerlendirmek için her yıl KSS raporları yoluyla genellikle “davranış kuralları”, sosyal rapor ve marka performansıyla birlikte yıllık yayınlanan bu hesaplayıcıları, yeni ölçüm araçlarını, indeksleri keşfetmeye ve araştırmaya yönlendirilirler.

Tabii, somut vaka çalışmaları ve konuşmacılar, moda ya da tekstil şirketleri içindeki bu izleme sürecinin, fabrika detaylarının açıklanması da dahil olmak üzere üçüncü taraf işbirliğiyle gerçekleştirilen, tedarikçilerinin denetimlerinin sonuçlarını açık bir şekilde paylaşırken demirlediğinde somut ve geçerli olduğunu gösteren şeffaflığa uyma yolunda mı? Ve bir üçüncü taraf gözden geçirme sürecinde geliştirilen bu araçlar, sürdürülebilirlik performansını kıyaslamada ve dolayısıyla sorumluluğu gerçekten savunmayı nasıl sağlar? Nike’ın FLA benzeri bir STK’ya rehberlik etmesiyle (Adil Çalışma Örgütü) açıklama politikası nedir? SAC (Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu) tarafından geliştirilen Higgs Index gibi KSS markalarını (Patagonia veya H&M kullanıyor), bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik geliştirmelerini kendileri değerlendirmek veya geliştirmek için eşzamanlı olarak uygulamada ve değerlendirmede en ikna edici araçlar nedir? Bir ürünün sürdürülebilirlik etkilerini tüketicilere iletme konusundaki kendi puanlama ölçekleri… Ekolojiyi ekonomiye entegre etmeye, bu markaları yasalara uygun olarak dikkate almaya başlayarak, aynı zamanda düzenlemeyi sorgulamayı, yasalarda paneller, platformlar, endüstri çalışma grupları aracılığıyla birlikte çalışmayı öngörmeyi; sizce tanklar, politika yapıcılar, yerel yönetimler ve kurumlarla katılımcı bir biçimde mi? Riskleri kontrol altına almanın, maliyetleri düşürmenin, pazar payını arttırmanın ve gelirleri artırmanın yollarını sunan bir iş fırsatı olarak KSS aracılığıyla sürdürülebilirliği nasıl öngörebiliriz?

Lisans Moda Sürdürülebilirliği, öğrencinin sürdürmek istediği oryantasyona (tasarım veya iş) bağlı olarak, ilk iki yılını Lisans Moda Tasarımı ve Teknolojisi veya Lisans Moda Pazarlama programları ile paylaşır:

- Öğrencilerin tasarımda Lisans Moda Sürdürülebilirliği'ni seçmeleri durumunda, 3. sınıf final koleksiyonu sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı bir koleksiyondan oluşacaktır.

- Öğrenciler iş dünyasında Lisans Moda Sürdürülebilirliğini seçer ise, 3. yıl, modada sürdürülebilir çevre ile ilgili bireysel bir final projesinden oluşacaktır.

3 yılın yapılandırdığı kurs, Yüksek Öğrenim Çerçevesi’nde tanımlanan 3 seviyeye tekabül eder. Kurs, Bologna Anlaşması prensiplerine riayet ederek yapılandırılmıştır ve katılımcılara, kursu tamamlamalarının akabinde toplamda 180 AKTS verilir. (Yıl başına 60 AKTS). Bu program aynı Zamanda FEDE (Fédération Européenne Des Écoles) tarafından sertifikalıdır.

Bu Lisans programı hakkında e-postayla daha fazla bilgi ister misiniz? Buraya tıklayın → Daha fazla bilgi gönder!

BROŞÜRÜ İNDİR LİSANS MODA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Ortak Taban (30 saat)

Bu modül gruplaması, moda öğrencilerine gelecekteki girişimciler olarak hitap ediyor, onlara Sürdürülebilirlik, moda ve tekstil ve konfeksiyon alanında başlattığı dönüşüm süreci ve kendi işletmesine entegrasyon şekli hakkında kapsamlı bilgi ve pratik araçlar sunuyor.

 • Sürdürülebilir Değer Yaratma
 • RSE
 • E-Sonuç (Kering)
 • Karbon Denetimi

Sürdürülebilir Kaynak Taahhüdü (40 saat)

Temel, yenilikçi, pratik bir araç olarak tasarlanan ve sürdürülebilir moda stratejilerini ve tekniklerini doğrudan moda tedarik zinciri düzeyinde, gerçek bir durum bağlamında temel alarak gözden geçirme, analiz etme ve deneme konusunda rehberlik eden öğrenciler.

 • Organik Maddeler ve Sertifikalandırma: Rejeneratif tarımın entegrasyonu ve organik etiketleme sertifikası
 • Yenilikçi Materyaller: Biyolojik bazlı malzemelere odaklanan organik ürünler dışında (Selülozik, Protein Esaslı Maddeler, Bio Atık)

Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi (45 saat)

Sürdürülebilir moda tedarik zincirinin teknik yönlerine ve konularına geçmeden önce, akıllı tedarik zinciri yönetiminin ve sürdürülebilir değer yaratmanın yeni sürdürülebilir moda iş modellerinin ortaya çıkmasındaki olumlu etkisini ölçmek için öğrenciler davet edilir. Kursun pratik bölümünde yer alan bu ardışım; öğrencilerin “uzun ömür için moda tasarımı” stratejisi kapsamında, sürdürülebilir değer önerisinin çeşitli seçeneklerini araştırırken, keşfederken, incelerken, öğrencilerin yaratıcılığını, iş becerilerini ve dinamik tasarım geliştirme yaklaşımını uyandırmalıdır.

 • Eko İnovasyon: Arz Düzeyinde İşbirlikleri ve Mühendislik
 • Yenilikçi İş Modelleri: “Brand Herding”: aracıyı kesip aynı anda tedarikçiler ve bireysel markalar olarak hareket edebilecek hibrit yapılar geliştirmek
 • Şeffaflık ve İzlenebilirlik: Sürdürülebilir İş Modellerinin Temel İlkesi

Tekstil İşleme (40 saat)

Bu bölümde öğrenciler sürdürülebilir moda tedarik zincirinin teknik yönlerine ve konularına yönelirler. Tekstil üretimine odaklanarak, giyim üretim biriminin altında, hammadde işlemlerini, yani iplik üretimini, kumaş üretimini ve iplik eğirme veya kumaş dokuma veya örme içindeki hangi yönlerin ekolojik ve sosyal etkileri olabileceğini açıkça belirlemektedir.

 • İplikler: İpliğin kıyafetlerin ifadesini nasıl büyük ölçüde değiştirdiği. (30 saat)
 • Örme Kumaşlar
 • Dokuma Kumaşlar
 • Leather Vegan Deri

Bitirme Süreçleri (45 saat)

Bu modül gruplaması, tedarik zincirinde giysi yapımında geleneksel bir adım olan süsleme ve sonlandırma işlemlerine odaklanmayı önerir ve öğrencilere sürdürülebilirlik ile ilişkili olarak bu süreçlerle ilgili yeni gelişmelere bir oyun ortamı sunar.

 • Boyama Teknolojileri
 • Baskı Teknolojileri
 • Son İşlem Teknolojileri

Üretim Süreçleri (30 saat)

Öğrenciler, malzemelerle giysi inşaatı arasında uygun bir tutarlılık düzeyi elde etmenin yaratıcı yollarını keşfedecekler. 3 Boyutlu Baskı ve Dijital Kalıp Kesme Teknikleri gibi Teknik tabanlı araçlara özel bir vurgu yapılacaktır.

 • Sürdürülebilir Desen Yapımı: Malzemeler ve giysi yapımı arasında uygun bir tutarlılık seviyesi nasıl elde edilir?
 • 3D Baskı: işçilik kalitesini korurken üretim süresini kısaltarak prosesleri optimize edin
 • Eko Dikiş

Marka ve İletişim (30 saat)

Bu modül gruplamasının amacı, katılımcıların farklılaşmış bir DNA geliştirerek sürdürülebilir markaları kendi pazarlarında nasıl rekabetçi bir şekilde konumlandırabileceklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • Alternatif Trend Araştırması
 • Sürdürülebilir Marka DNA
 • Öykü Anlatımı - Anlamı Yönlendirme / Yıkıcı İletişim / Gerilla Pazarlama

Müşteri deneyimi (30 saat)

“Müşteri eğitimi” terimi, sürdürülebilir markaların stratejilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak operasyonel pazarlama faaliyetlerinde uygun şekilde kullanılmamaktadır. Bu modül gruplamasının özel bir odak noktası, yenilikçi perakende stratejileriyle müşterilerin heyecanını nasıl koruyacaklarını araştırmak olacaktır.

 • 020 Entegrasyonu
 • Perakende Mimarisi - Yaşanabilir bir alan, çok amaçlı - Proaktif bir müşteri
 • Paylaşım Ekonomisi

Döngü Kapanışı (45 saat)

Katılımcılar bir ürünün yaşam döngüsünün son bölümünü arayacak ve nasıl genişletileceğini veya sürdürülebilir bir çerçeveye nasıl entegre edeceğini keşfedecekler. Bu modül gruplarında ele alınan anahtar soru, yaratıcı bir şekilde nasıl yeniden birleştirileceği veya parçalanacağı mı?

 • Yaşamın sonu
 • Biyolojik parçalanma
 • Satış / Onarım / Yenileme (İleri dönüşüm)

Bitirme projesi (300 saat)

Belirli bir moda evine bağlı olacak kapsamlı bir entegre proje. Öğrenciler çiftler halinde çalışacak ve kendilerine tasarım ve iş perspektifleriyle getirdikleri konuyu analiz edeceklerdir.

 • Proje - Karma İş / Tasarım Projesi

Paris:

Yıllık Eğitim Ücreti: € 8,400
İdare Ücreti: € 200

Ödeme Şartları:

Ödemelerin tamamı eğitim başlamadan önce yapılmalıdır.
Eğitim başlangıç tarihinden en az 7 ay önce yapılan ödemelerde %10 erken ödeme indirimi uygulanır.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram