Menu
BAŞVUR

LİSANS MODA PAZARLAMA BÖLÜMÜ

IFA PARİS LİSANSI FEDE (FÉDÉRATİON EUROPÉENNE DES ÉCOLES) TARAFINDAN SERTİFİKALIDIR


SÜRE: 3 Yıllık İngilizce Program
KAMPÜSLER: Paris, İstanbul
DÖNEM: 28 Eylül 2020, Ocak 2021
AKTS KREDISI: 180
BAŞVURU ÜCRETI: €150
EĞITIM ÜCRETI / YILLIK: €8,400 Paris, €7,400 İstanbul
KONTENJAN: Sınıf Başı 25 Öğrenci


→ ŞIMDI ARAŞTIR
“Her başarılı tasarımcının ardında başarılı bir iş adamı vardır”
TANITIM
KURS YAPISI
EĞİTİM ÜCRETİ

Moda Pazarlama ve Moda Dağıtımı Yönetimi mezunları Doğu ve Batı arasındaki pazarlama stratejileri, iletişim, dağıtım ve markalaştırma açısından ayrılıkları keşfederken, yaratıcılık ve yeteneklerini harekete geçiren ve sağlam bir iş müfredatı sahibi olmanın imkânını artıran aynı yenilikçi yapıyı paylaşır. Her iki bölüm mezunları da ilk yıl ortak sayılır ve ikinci ve üçüncü yılda daha derin ve belirli pratik bilgi almaları için tercih edilen uzmanlık alanlarında farklı kurslara ayrılır. Ve spesifik bir alanla sonlanır.

Konular sistematik bir eğitimi, bireysel ödevler vasıtasıyla tüm öğrencilerin her bir yeteneğini hızlandıran sabit bir zorluğu, takım çalışmasını ve endüstri keşfini önerir. Teorik bilgilerin pratik uygulaması; moda, iş, marka ve pazarlama uzmanları tarafından alan gezilerinde ve atölyelerde verilir.

Kurs benzersiz konular ve öğrenme deneyimi çevresinde yapılandırılırken, fakültemizin yetenekli ve motivasyonlu hocaları 20 farklı ülkeden gelmektedir. Bu aynı eğitimsel pota, öğrencilere sorunları yaratıcı ve alışılmadık biçimde çözmek için eğilimlerini harekete geçiren farklı kültürel bakış açılarından yararlanmasını sağlar.

3 yılın yapılandırdığı kurs, Yüksek Öğrenim Çerçevesi ile tanımlanan 3 seviyeye tekabül eder. Kurs, Bologna Anlaşması prensiplerine riayet ederek yapılandırılmıştır ve ödeme yapan katılımcılar kursu bitirmek için toplamda 180 AKTS toplamalıdır (Yıl başına 60 AKTS). Bu program aynı Zamanda FEDE (Fédération Européenne Des Écoles) tarafından sertifikalıdır.

Bu Lisans programı hakkında e-postayla daha fazla bilgi ister misiniz? Buraya tıklayın → Daha fazla bilgi gönder!

BROŞÜRÜ İNDİR LİSANS MODA PAZARLAMA BÖLÜMÜ

Birinci Yıl: Moda Pazarlamada Lisans ve Moda Dağıtım Yönetimi

Yüksek Öğrenim çerçevesi altında, ilk yıl, Yüksek Öğrenimde 4. Seviyeye denktir. Öğrenciler moda yönetimini keşfetmek için esas örnekleri takip ederler. Pazarlama alanında temel yetenekleri edinmelerinin yanı sıra, öğrenme eğrilerinin pedagojik temelini oluşturmak için, iletişim, piyasa araştırması, beşeri araştırma ve muhasebe hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

Modül Gruplar:

Pazarlama Kurumları: Öğrencilere geniş bir çerçeve içerisinde pazarlama dünyasının tanıtılacağı yerler.

Temel Pazarlama İlkeleri
Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma
Tüketici Davranışları
Temel Pazarlama İletişimi

Moda Yönetimi: Öğrencilere bir girişimci olarak kariyerlerinin sunulduğu modüler gruptur.

Temel Muhasebe ve İstatistik
İnsan Kaynakları
Moda Endüstrisi Döngüsü
Moda Dağıtım Panoraması
Moda Markalaştırma

Moda Ortamı: Öğrencilere yaratım temellerini öğrenmelerinde rehberlik eden, moda alanında bir kariyer için esas ve özgün şeyleri gösteren çok özel bir modüldür.

Konfeksiyon Tipolojisi
Ürün Gelişimi
Renk Teorisi ve Tasarımı
Moda Trendleri

Dijital Moda: Endüstri sektöründe kişilerin sahip olması gereken pratik ve elektronik beceleri değerlendiren modüler gruptur.

Ofis Paketi
Temel İnternet Becerileri
Grafik Becerileri

Destekleyici Çalışmalar: Öğrencilerin kişisel, kariyer ve endüstri tabanlı gelişim konularında anlayışlarını geliştirmek için gerekli araçları öğrencilere sağlayan modüldür.

Çağdaş Moda Tarihi:
Moda Kültürü
Moda Haberleri
Kişisel ve Profesyonel Gelişim
Çalışma Yöntemleri

İkinci Yıl: Moda Pazarlamada Lisans

Yüksek Öğrenim çerçevesi altında, ilk yıl, Yüksek Öğrenim 5. Seviyeye denktir. Öğrenme deneyimlerinin bu aşamasında, öğrenciler deney aracılığıyla pazarlama alanında uzmanlaştırılmaya davet edilirler. Yönetim ve yaratıcı modüller arasında mükemmel bir uyum sağlanarak piyasaya sürmeye odaklanılır.

Modül Gruplar:

Pazarlama Kurumları: Bu modül öğrencilere ciddi ve yenilikçi bir disiplin anlayışı vermek amacıyla hem stratejik hem de işlevsel Moda Pazarlama bakış açısı etrafında yapılandırılmıştır.

Stratejik Pazarlama:
Medya ve Reklam
Halkla İlişkiler ve Marka İletişimi
Perakende Yönetimi
Satın alma ve Mağazacılık
Görsel Tasarım

Moda Yönetimi: Bu ikinci bölüm öğrencilerin kendi yöneticilik ve girişimcilik becerilerini daha fazla geliştirmek için olanak sağlayacaktır.

Finans ve Bütçe
E-Moda
Sosyal Ekonomi ve Gelişmekte Olan Pazarlar
Pazar Araştırması

Moda Ortamı: Bu modülün ikinci bölümünde giysi yapımına odaklanılmaktadır.

Tekstil Teknolojisi
Giysi Üretimi ve Kalitesi
Teknik Konular

Destekleyici Çalışmalar: İkinci yılda bu modül, öğrencilerin üçünçü yıllarında yapacakları staj için piyasaya uygun hale gelmelerini sağlayacak profesyonel ve yaratıcı becerileri daha fazla geliştirici bir platformu temsil etmektedir.

Staj için hazırlık
Kişisel ve Profesyonel Gelişim
Yaratıcı yazma 1 ve 2

Dijital Moda: Öğrenciler becerilerini pazarlama teminatlarının oluşumda kullanabilmek için birinci yıl modül grubunda öğrendikleri temek bilgileri uygulamaya koyacaklardır.

Grafik Becerileri 2

Üçüncü Yıl: Moda Pazarlamada Lisans

Yüksek Öğrenim çerçevesi altında, ilk yıl, Yüksek Öğrenim 6. Seviyeye denktir. Öğrenme deneyimlerinin son aşamasında, öğrenciler kendi kişisel projelerinin gelişiminde karşılarına çıkan zorlunların üstesinden gelebilmek önceden kazandıkları tüm aktarılabilir becerilerini harekete geçireceklerdir. Moda Pazarlama alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler markalaşma ve iletişim stratejilerine odaklanarak kapsamlı bir pazarlama planı yapmaları gerekecektir.

Bu bağlamda, öğrenciler pratik kaynaklardan aldıkları teorik bilgilerini uygulamak amacıyla bir dönem staj yapmak zorunda olacaklar.

3 Yıl Boyunca Öğrencilerin İş Yükü:

Toplam İş Yükü 3893 Saat

2257 Saat Bire Bire Ders

1456 Saat Bireysel Çalışma

180 Saat Endüstri Ağı

Kabul Şartları:

Lise Mezunu veya üstü

18 yaş üstü

Moda için içten gelen istek bir istek, iş dünyasinda güçlü motivasyon, iletişim, pazarlama ve markaya ilgi duymak.

Program Shangay’da İngilizce ve Çince, Paris’te ise İngilizce öğretilmektedir. İngiliz ya da İngiliz Milletler Topluluğundan olmayan öğrenciler için İngilizce düzeylerini kanıtlayacak belgeler olması gerekmektedir. (Giriş en az 5.5 IELTS ya da eş değer bir seviye ile başlamaktadır.)

Sadece Paris’te Fransız olmayan öğrencilerin TCF puanı sağlaması gerekmektedir.

Öğrencilerin APL puanlarını en az 2 yıllık deneyim referansına göre ve ders muafiyetleriyle direkt olarak kayıta izin veren portföye göre değerlendirebiliriz.
Paris:

Yıllık Eğitim Ücreti: € 8,400
İdare Ücreti: € 200

Istanbul:

Yıllık Eğitim Ücreti: €7,400
Oturma İzni Başvurusu Hukuki Yardım Ücreti: €300

Ödeme Şartları:

Ödemelerin tamamı eğitim başlamadan önce yapılmalıdır.
İstanbul ve Paris’de, eğitim başlangıç tarihinden en az 7 ay önce yapılan ödemelere %10 erken ödeme indirimi uygulanır.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram