Menu
BAŞVUR

MODA ÜZERİNE KARİYER

Aşağıda IFA Paris'in lisans ve yüksek lisans mezunlarına sunduğu bazı potansiyel kariyer seçeneklerini bulabilirsiniz:

MODA TASARIMCISI

Bir moda tasarımcısı bir markanın pozisyonuna ve kimliğine göre giysileri, giysilerin hatlarını veya koleksiyonlarını hazırlamaktan sorumludur. Moda tasarımcıları, bir koleksiyonun genel yönelimini belirlemek, renk paletini oluşturmak, şekil ve hatlarını tasarlamak, detay ve apreleri hayal etmek, doğru kumaşları seçmek ve prototip üretimini takip etmelidir. Bir moda tasarımcısı, markanın büyüklüğüne ve organizasyonuna bağlı olarak tüm koleksiyon üzerinde veya belirli tipteki kıyafetler üzerinde çalışabilir. Free-lance moda tasarımcıları çeşitli firmalarla çalışır ve kişisel yaratıcı yeteneklerini bu firmalara göre adapte etmek zorundadırlar.

TEKSTİL TASARIMCISI

Bir tekstil tasarımcısı malzemeleri ve iplikleri seçerek ve dokumayı ve apreyi tasarlayarak veya baskılı kumaşlar üzerinde tekrar üretilecek olan uygun renk yelpazesi ile motif ve desenleri hayal ederek kumaşları oluşturur. Yaratıcı yeteneklerin yanı sıra güçlü tekstil teknik bilgisi de gerektirir.

MODELCİ

Bir modelci tasarımcının fikrini 3 boyutlu şekle çevirme yetisine sahip olmalıdır. O tasarım ve üretim arasındaki bağlantıdır. Tasarımın yapısı hakkındaki teknik ve pratik gereklilikleri de göz önüne alarak örnek giysiler yapar. Model yapımı ve kaplama konusunda çok iyi olmalı ve bilgisayar destekli tasarım konusunda yetenekli olmalıdır. Modelci aynı zamanda teçhizat ile üretim, son değişiklikler ve koleksiyon üretim takibinin sorumluluğunu da alır.

TEKSTİL SATIN ALMACISI

Bir tekstil satın almacısı, giysilerin oluşturulmasında kullanılan farklı materyallerin tedariğini yönetir. Üretim yöneticisi ve moda tasarımcısı işbirliği ile koleksiyonun tamamlanması için gerekli kumaşların siparişlerini girer ve siparişlerin tedariğini takip eder. Tekstil satın almacısı, iyi organizasyon ve pazarlık yeteneklerinin yanı sıra kumaş ve üretimin teknik özellikleri hakkında da iyi bilgiye ihtiyaç duymaktadır.

İlgili IFA Paris kursu: Lisans Moda Tasarımı ve Teknolojisi

ÜRÜN MÜDÜRÜ

Bir ürün müdürü tekstil konfeksiyon ağının farklı sektörlerinde önemli bir role sahiptir. Giysi hatlarını alıcılara onlar tarif etmeli, üretmeli ve satmalıdır. Ürünlerinin ticari performansını takip ederler ve karlılıkları konusunda sorumludurlar.

ÜRETİM MÜDÜRÜ

Bir üretim müdürü, üretim hedefleri (maliyet, kalite, miktar) belirlemeli ve giysi veya giysi hatlarının üretiminden sorumludur. Üretim müdür olmak için güçlü yönetim yetenekleri ve üretim ve lojistik hakkında bilgi gereklidir.

BAŞ TASARIMCI

Baş tasarımcı Sanat Direktörü ve koleksiyon ve ürünleri tasarlamaktan sorumlu ekip arasındaki bağlantıdır. Sanat Direktörünün vizyonunu anlamalı ve anlatmalı ve tasarımcıların bunları gerçek ürünlere dönüştürmesine liderlik etmelidir. Hem yaratıcılık hem de takım yönetim kabiliyetleri gereklidir.

SERBEST TASARIMCI

Bir serbest tasarımcı yeni bir markanın kurucusu ve sanat direktörüdür. Oluşturduğu markanın kimliğine ve pozisyonuna göre koleksiyonları tasarlamak ve markayı tanıtmak zorundadır. Bir serbest tasarımcı markasının küresel vizyonuna sahip olmalı ve bu vizyona göre markasını geliştirebilmek için yöneticilerle yakından çalışabilir olması gerekir.

SATIN ALMACI

Bir satın almacı şirketin satın alma stratejisine uygun şekilde en iyi ürünü en ucuza bulur. Satın alma planları tesis eder, üreticilerle fiyat konusunu görüşür ve lojistik problemlerini ele alır. Müşterilerin istekleri moda trendlerinin yardımı ve geçmiş satış kayıtları doğrultusunda giysileri seçer. Satın almacı ayrıca kalite kontrolden de sorumludur.

SANAT DİREKTÖRÜ (moda)

Sanat direktörü moda markasının tüm yaratıcı yönlerini yönetir. Ürünler arasındaki uyumdan, imaj ve markanın kimliğinden sorumludur. Çeşitli koleksiyonlardan (ön koleksiyonları, podyum koleksiyonları, aksesuarlar... vb) ve ürünlerin nasıl sergilendiğinden (defile, reklamlar, mağaza konseptleri, görsel mağazacılık…) sorumludur. Sanat direktörü markanın çok güçlü yaratıcı ve görsel evrenini yüksek iletişim kabiliyetleri ve analitik yaklaşımla harmanlamalıdır.

SANAT DİREKTÖRÜ (basın / reklam)

Sanat direktörü, reklam, pazarlama, yayıncılık vb. gibi çeşitli benzer iş fonksiyonları için kullanılan bir unvandır. Sanat direktörü genel görsel görünümden ve bunun görsel olarak hedef kitle üzerinde ruh halini nasıl etkilediğinden, tezat özelliklerden ve psikolojik cazibesinden sorumludur. Sanat direktörü kullanılan görsel unsurlar, hangi artistik stilin kullanılacağı ve hareketlerin ne zaman kullanılacağı hakkında kararlar alır.

MARKA YÖNETİCİSİ

Bir marka yöneticisi, belirli bir markanın veya ürünün pazarlamasını planlayacak, geliştirecek ve yönetecektir. Market trendlerini ve reklam aktivitelerini izleyecek, amacı markası için kalıcı bir etki oluşturmaktır.

MODA KOORDİNATÖRÜ

Bir Moda Koordinatörünün sorumluluğu bir tarz veya iletişimden uyum yakalamak amacıyla şirketin çeşitli ihtiyaçlarını filtrelemek ve bağdaştırmaktır. İmalat evleri, tekstil firmaları ve perakende mağazaları için moda kıyafet pazarlamasını organize eder ve düzenler, giysileri basına ve halka tanıtır.

ÜRÜN GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Bir proje geliştirme müdürü, bir üreticinin veya tasarımcının ürünlerinin, tasarım ve üretimden satış ve dağıtımına kadar her açıdan denetlenmesinden sorumludur. Yeni trendler, kumaşlar vb. tespit etmek amacıyla moda piyasasını araştırır.

PERAKENDE AĞI YÖNETİCİSİ

Bir perakende ve ağ yöneticisi satışları sürdürme ve karlılığı maksimize etmeye odaklanır. Hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için stratejileri düzenlerken aynı zamanda satış ekibini yönetmeye, geliştirmeye ve motive etmeye yetkin olması gerekir.

GÖRSEL SUNUM UZMANI

Bir görsel sunum uzmanı yaratıcılık ve sanatsal ışımayı, vitrin ve mağaza içi teşhiri tasarlamak ve uygulamak için, ışık, malzeme, mekan organizasyonu vb. ile bir araya getirmelidir. Markanın kimliği ile uyum içinde veya Sanat Direktörünün gereksinimleri ve hedef müşterilerini cezbedecek şekilde göz alıcı ürün teşhirleri oluşturmalıdır.

SHOWROOM/MAĞAZA MÜDÜRÜ

Bu iş bir mağaza veya showroomun operasyonlarını tüm yönleriyle denetlemekten sorumlu olmayı gerektirir. Bir showroom/mağaza müdürü görsel teşhirin onaylanmasından televizyon reklamlarına ve çalışanların idaresine kadar her şeyle ilgilidir. Yalnızca moda endüstrisi hakkında bilgiye değil ayrıca ticaret zekasına ve iletişim becerilerine sahip olmalıdır.

MODA MUHABİRİ

Bir moda muhabiri, moda ile alakalı konuları makale veya raporlar için araştırmalı bulmalı ve teklif etmeli, makaleler yazmalı ve düzenlemeli, röportaj yapmalı, moda çekimleri ve başyazılar için yorumları formülleştirmelidir. Moda muhabirleri dergi, gazete, internet sayfası, blog, televizyon vb gibi çok çeşitli medya kuruluşları için çalışabilir. Moda endüstrisi konusunda çok iyi derecede bilginin yanı sıra bağlantı kabiliyetleri de gereklidir.

MODA EDİTÖRÜ

Bir moda editörü bir derginin, internet sayfasının, gazetenin veya televizyon programında kullanılacak içeriğin oluşum, gelişim ve sunum sürecini denetler. Görevi diğer editör ve yazarları denetlemeyi, onların makalelerini yazılarını veya düzenlemelerini moda fotoğraf çekimlerini formüllemeyi ve tasarlamayı, yayınlanacak fotoğrafların seçilmesini, yayınlanacak moda ögelerinin ve trendlerinin seçilmesini, moda endüstrisindeki trendleri araştırmayı ve fotoğrafçılar, tasarımcılar ve halkla ilişkiler uzmanları da dahil endüstri uzmanlarıyla bağ kurmayı içermektedir.

E-TİCARET UZMANI

Bir e-ticaret uzmanı veri yüklemelerini toplama ve denetleme ve pazarlama departmanı için internet sitelerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur. Bir e-ticaret uzmanının diğer bir önemli sorumluluğu Arama Motoru ve Satış Ortaklığı optimizasyonu ve ideal SEO ve Satış ortaklığını garanti altına almaktır.

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Bir halkla ilişkiler müdürü bir marka imajı ve şöhreti oluşturmak için iletişim ve medya araçlarının her çeşidini kullanır. PR stratejisini tanımlamak ve geliştirmekten, hedef medyaya basın bültenlerini yazmak ve iletmek, etkinlikler düzenlemek ve editörler, muhabirler, bloggerlar ve marka itibarı oluşturabilecek tüm nüfuzlu kişilerle ilişki kurmakla görevlidir. Güçlü iletişim becerileri gereklidir.

MODA STİLİSTİ

Bir moda stilisti, temaları hayal eden, kıyafetleri ve aksesuarları seçen ve editoryal özellikler, baskı, kataloglar veya televizyon reklam kampanyaları, müzikler, videolar, konser performansları ve ünlüler, modeller veya toplum figürlerinin halk önüne çıkışında sileetleri inşa eden kişidir. Moda Stilistleri çoğunlukla müşteri tarafından bir araya getirilmiş moda tasarımcısı fotoğrafçı ve direktör ile birlikte çalışan daha büyük yaratıcı bir grubun parçasıdır.

İLETİŞİM YÖNETİCİSİ

Bir iletişim yöneticisi, reklam, pazarlama malzemeleri ve PR etkinliklerinin ve ürün lansmanlarının organizasyonu dahil olmak üzere markanın iletişim stratejilerini geliştirir. Promosyon kampanyaları inşa etmek için reklam ajansları ve moda medyasıyla yakından çalışır.

MODA ASİSTANI

Moda asistanının rolü moda tasarımcısı veya bir moda tasarım ekibine uygulamalı destek sağlamaktır. Bir moda asistanı koleksiyonun oluşturulmasındaki toplantılar, tedarikçi siparişleri, teslimat takibi, prova vb… farklı aşamaları organize edip planlamalıdır ancak aynı zamanda moda trendleri veya panoların ve dosyaların veya teknik dokümanların renkleri konusunda yaratıcı araştırmalardan da sorumlu olabilir.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram